Telefoon Telefoon

Bruggenbouwers ITBB

De toppers van ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau 

zijn echte bruggenbouwers letterlijk, maar ook steeds vaker figuurlijk. Bijvoorbeeld door kennis van het realiseren van bruggen en sluizen te combineren met het hogere rekenwerk dat de ontwerpfase vraagt voor een Quick-Scan van ontwerpen en bestekken. Zo overbrugt ITBB de kloof tussen ideeën van de architect en praktische mogelijkheden van de aannemer.

Risico-analyseBruggenbouwers ITBB

Nederland is een waterland met een fijnmazige infrastructuur. Goed werkende bruggen en sluizen zijn onmisbaar. Bruggen en sluizen vallen binnen Europese regelgeving en moeten voldoen aan de hierin beschreven eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Te denken valt aan nieuwe bruggen, maar ook gewijzigde bruggen. Onze ingenieurs brengen ervaring, technisch inzicht en altijd actuele kennis van de steeds veranderende wet- en regelgeving voor bruggen samen in gedegen risico-analyses van bestaande kunstwerken, waarop gemeenten, provincies en het rijk beleid kunnen baseren. Wij adviseren over de stappen die u het beste kunt nemen om toekomstige problemen met bruggen en sluizen te voorkomen.

Quick-Scan op ontwerp en bestek van bruggen en sluizenGespecialiseerd in CE-markering voor bruggen en sluizenRisico-analyse voor bestaande bruggen en sluizenIn Top-3 beste ingenieursbureau stalen bruggenbouw van Rijkswaterstaat

Altijd up to date

De aandacht voor veiligheid is enorm toegenomen. De verkeersbelasting is van een andere orde dan eerder werd verwacht. De hoeveelheid auto’s steeg sneller dan voorspeld en ook technische innovaties hebben gevolgen voor de veiligheid van bruggen. Alle ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat ook de normen voortdurend worden aangepast. Het was voor veel bureaus dan ook niet bij te houden en zijn gestopt met bruggenbouw. Wij hebben ons er juist op toegelegd. Met elf specialisten zijn we groter dan de gemiddelde ‘bruggenafdeling’ bij de grote ingenieurbureaus. Opdrachtgevers zien ook steeds vaker dat onze kennis winst oplevert.

Dit alles heeft er toe geleid dat wij in de Top-3 staan van beste ingenieursbureaus in stalen bruggenbouw van Rijkswaterstaat. 

ecobrug tilburg ITBB

Ecobrug Tilburg