Telefoon Telefoon
Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

ITBB kwaliteit, veiligheid & certificering

We hechten veel waarde aan veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Periodiek toetsen certificeringsbureaus onze werkzaamheden en daarmee waarborgen we onze kwaliteit.

ITBB is voor al haar vakdisciplines gecertificeerd.
Veiligheid en kwaliteit staan bij ITBB voorop. Daar is onze gehele organisatie op ingericht zo werkt ITBB al sinds 1997 volgens NEN-EN-ISO 9001 en VCA**.

audit

Keurmerken en certificaten
Door periodieke audits garanderen we dat ITBB aan alle geldende regels, bepalingen, veiligheids-, milieu-  en kwaliteitseisen voldoet.

>> certificaten ITBB