Telefoon Telefoon

Contract ondertekend Nieuwbouw MFA Rottevalle

22 februari 2016

In het Paviljoen de Leijen te Rottevalle is op dinsdagmiddag 16 februari 2016 het contract voor de bouw van het MFA ondertekend. Hiervoor waren aanwezig voor de gemeente Smallingerland wethouder Ron van der Leck, voor de fa. ITBB adjunct directeur de heer Gerhard van der ZeeITBB_MFA_Rottevalle en voor de fa. Jorritsma, commercieel manager de heer Reinier Bron. Van BCN, die het bouwmanagement verzorgt, waren aanwezig Reinier Heijs en Rolf Berends. De laatste zal voortaan de directiewoordvoerder zijn, die de contacten tussen de verschillende participanten zal invullen tijdens de bouw. Rottevalle werd vertegenwoordigd door Atze Bron, namens Dorpsbelang, Sieger Visser en Joop Mast voor het Dorpshuis.

De wethouder deelde mee, dat hij als wettelijke vertegenwoordiger wel de ondertekenaar zou zijn, maar dat wij van Rottevalle eigenlijk de eigenaars zullen worden.

Ieder van genoemde partijen liet weten bijzonder ingenomen te zijn met de plannen die nu ook echt afgerond kunnen worden met de bouw, die de eerste week van maart van start gaat. Dan zal er geheid worden en op 9 maart zal de eerste paal worden geslagen in aanwezigheid van wethouder Ron van der Leck en o.a. de kinderen van beide scholen.

RTEmagicC_ITBB_Gerhard_vd_Zee.jpg