Telefoon Telefoon

Groen licht voor Tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen

08 november 2016

In mei 2016 is het project Aanpak Ring Zuid gegund (onder voorwaarde) aan Combinatie Herepoort. Het contract kon ontbonden worden als het Tracébesluit vernietigd zou worden. Met de onlangs gedane uitspraak van de Raad van State (19-10-2016) is het Tracébesluit onherroepelijk. Dat betekent dat de planstudiefase met succes is afgerond en dat de ombouw van de zuidelijke ringweg daadwerkelijk gerealiseerd mag worden.
Deze aannemerscombinatie bestaat uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Jansma Drachten BV en Roelofs Wegenbouw BV.

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau ondersteunt de combinatie al vanaf medio 2015 met o.a. advisering en 3D-engineering op het gebied van de beweegbare bruggen in het tracé.

De werkzaamheden van onze adviseurs, constructeurs en hoofdconstructeurs kunnen zo breed zijn als:
• Inspecties van bestaande constructies;
• RIE, Risico Inventarisatie en Evaluatie;
• Schetsontwerpen, SO en budgetbepaling;
• Voorlopig ontwerp, VO, incl. ontwerpnota’s;
• Definitief ontwerp, DO, incl. berekeningen sterkte en vermoeiing;
• Uitvoeringsontwerp, UO, incl. evenwichtsberekeningen en productietekeningen;
• CE-markering machinerichtlijn.

Project : Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG)
Opdrachtgever : Combinatie Herepoort
Opdrachtomschrijving : Advisering en engineering beweegbare kunstwerken
Uitvoering : 2015 – 2020

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau is onderdeel van de ITBB Group en is gespecialiseerd in het engineeren van dynamisch belaste kunstwerken zoals ophaalbruggen, basculebruggen en sluizen. Daarnaast zijn onze engineers zeer ervaren met het ontwerpen en engineeren van zeer specifieke productielijnen en machines.

 

itbb-zuidelijke-ringweg-groningen