Telefoon Telefoon

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau heeft opdracht voor DO- en UO-engineeringswerkzaamheden voor de nieuwe beweegbare fietsbrug naar het Schateiland.

22 februari 2019

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau levert in opdracht van bruggenbouwer Rusthoven uit Groningen de DO- en UO-engineeringswerkzaamheden voor de nieuwe beweegbare fietsbrug naar het Schateiland.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. In verband met de aanleg van de Floriade en de verbreding van de A6 is er binnen de gemeente Almere een nieuwe locatie gezocht voor camping Waterhout. Deze nieuwe locatie ligt ten Noorden van Almere-stad aan de Noorderplassen, het zogenoemde Schateiland. In aansluiting op de wijziging van het bestemmingsplan van Schateiland en de komst van camping Waterhout worden er een drietal nieuwe bruggen gerealiseerd. Een belangrijke speerpunt binnen de uitvraag was duurzaamheid. De tender voor deze bruggen is gewonnen door de combinatie ipv Delft, Knipscheer en Machinefabriek Rusthoven. Van de drie bruggen zijn twee vast en één beweegbaar. De beweegbare brug is een ophaalbrug bestemd voor fietsers. In het ontwerp is het materiaalgebruik geminimaliseerd en de brug wordt energie-neutraal dankzij zonnepanelen op de bovenzijde van de ballastkist.

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau heeft vanaf 2006 al diverse succesvolle projecten in samenwerking met Machinefabriek Rusthoven uitgevoerd. Ook ditmaal legt Rusthoven de engineeringsopdracht graag in de vertrouwde handen van de constructeurs van ITBB.

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau is onderdeel van ITBB Group en is gespecialiseerd in engineering van dynamisch belaste bruggen en sluizen. Wij leveren inspecties, advisering, berekeningen, tekeningen en onafhankelijk controlewerk om constructieve veiligheid, functionaliteit, maakbaarheid en de instandhouding van civiele kunstwerken te borgen.