Telefoon Telefoon

Realisatie anderhalvelijnscentrum Sionsberg

08 maart 2016

Medio oktober is ITBB gestart met de werkzaamheden voor haar opdrachtgever ZuidOostZorg op locatie Sionsberg te Dokkum. Hier is een anderhalvelijnscentrum gerealiseerd zoals ZuidOostZorg deze ook kent op haar locatie in Drachten. Er is ca. 2000m² aan bruto vloeroppervlakte verbouwd.

ITBB kreeg de opdracht mee om zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestaande installaties die al in het gebouw aanwezig waren. ITBB heeft haar invulling hier aan gegeven om de diverse installaties af te stemmen op de functie per bouwdeel.
Te denken valt aan de luchtbehandelingsinstallaties waarmee kan worden naverwarmd en nagekoeld om een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te realiseren in zowel het winkelplein/restaurant alsmede in het vitaliteitsplein.  De verwarming van de luchtbehandelingsinstallaties is aangesloten op de bestaande warmtedistributienet, de koeling is daarentegen ingekoppeld op het aanwezige WKO systeem. Dit geheel is voorzien van de benodigde regeltechnische installaties om zo een constante ruimtetemperatuur, dan wel een constante inblaastemperatuur te bewerkstelligen.

Middels textiele ventilatieslangen wordt het restaurant en bouwdeel F geventileerd en geconditioneerd. Dit is op maat gemaakt tussen de plafondeilanden welke zijn toegepast in deze ruimtes. De verwarming door middel van de bestaande radiatoren is grotendeels ongewijzigd gebleven. Achter de balie van ontvangst en in de douches van de kleedkamers in het vitaliteitsplein is elektrische vloerverwarming aangebracht voor extra comfort van de gebruiker. Aangrenzend aan het horecaplein is een grootkeuken gerealiseerd waar ITBB de benodigde voorzieningen heeft aangebracht op het gebied van (onthard) waterinstallaties, gasinstallaties elektrotechnische installaties en rioleringsinstallaties. In het terrein is een vetvangput t.b.v. de keuken geïnstalleerd. ITBB Sionsberg Dokkum

De nieuw aan te brengen elektrotechnische installaties zijn zonder uitbreiding van vermogen op de bestaande energievoorziening aangesloten. Dit hebben we mede door de toepassing van energiezuinige LED verlichting in de bouwdelen kunnen realiseren. Ook de nood- en vluchtwegverlichting is uitgevoerd in LED.
Het Cat. 6 universeelnetwerk (data/telefonie/WiFi/DECT/Narrowcasting) is vervangen, uitgebreid en compleet gecertificeerd opgeleverd.
De brandmeld-/ontruimingsinstallatie is eveneens vervangen, uitgebreid en aangesloten op een nieuwe lus, gekoppeld op de onlangs vervangen brandmeldcentrale.
Zonwering wordt zowel handmatig als centraal d.m.v. een weerstation gestuurd.

De centrale balie welke verplaatst en uitgebreid is met een keuken incl. uitgifte heeft nu een bredere functie gekregen en komt beter tot zijn recht als centraal punt in het gebouw. Alle voorzieningen zoals camerabewaking, brandmeldinstallatie, PZI installatie, centrale sturingen voor ventilatie, automatische deuren en verlichting zijn verplaatst van de oude naar de nieuwe balie.

18 maart 2016 is de officiële feestelijke opening van het anderhalvelijnscentrum.