Telefoon Telefoon

Locatie De Wissel Beetsterzwaag opgeleverd

16 februari 2016

In opdracht van Talant heeft ITBB in bouwteam locatie De Wissel in Beetsterzwaag ontwikkeld. Het nieuwbouwprogramma bestond uit 136 eenheden in vijf paviljoens, de renovatie uit  32 eenheden van twee bestaande gebouwen. De realisatiewerkzaamheden zijn in drie fasen uitgevoerd. Fase 1 is de nieuwbouw van twee gebouwen en in fase 2 zijn twee gebouwen gerenoveerd. Fase 3 bestond uit de sloop en vervolgens nieuwbouw van drie gebouwen. Op locatie De Wissel verblijven 168 clienten voorziet in verschillende behoeften aan zorg voor mensen met een functiebeperking .ITBB_De_Wissel

Op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) is het werk aanbesteed. Hierbij is het uitgangspunt een basisovereenkomst met een vraagspecificatie waarop het geheel is aangeboden. Compleet: van planuitwerking tot en met oplevering inclusief alle randvoorwaarden, energieprestatie eis en 15 jaar onderhoud.
Voor ITBB betekende dit dat aan de hand van de vraagspecificatie een ontwerp te ontwikkelen dat aan alle randvoorwaarden moet voldoen met de nadruk op energieverbruik, kwaliteit en comfort voor de gebruiker. Aan de hand van de eerste metingen die zijn uitgevoerd is het energieverbruik van de gebouwen ruim binnen de verbruiken gebleven die we vooraf moesten opgeven aan de opdrachtgever. Voor onze afdeling service en onderhoud is het de komende vijftien jaar de taak om het niveau op gebied van energie en comfort op een hoog niveau te houden.
Toegepaste systemen zijn o.a.:
LedverlichtingLage temperatuurverwarming (<35oC)Warmtewielen met rendement boven de 80% voor warmte-terugwinning en vochtterugwinningCentrale bediening van verlichting, verwarming via GBSToepassing van modulerende warmtepompen in combinatie met gesloten bronnenToepassing vloerkoeling en vloerverwarmingHR-ketel voor tapwater en bijverwarming warmtepompenVentilatie op basis van CO2-regeling