Storingsdienst Storingsdienst

Brandbeveiliging

ITBB Digitaal-brandmeldpaneel BrandbeveiligingBrandpreventie is een dynamisch specialisme. Door de enorme aandacht voor brandveiligheid, gaan de ontwikkelingen snel. Brandmeldinstallaties en wetgeving worden voortdurend aangepast en uitgebreid. En ook de bouwkundige kennis is nog niet uitontwikkeld, voorspelt ITBB’s brandpreventiespecialist Hans Oosterbaan. Elektronische beveiliging en kabeltracés zijn op dit moment hot-item, weet hij. Eén ondoordacht aangelegde kabelgoot doet de preventieve werking van een brandwerende muur volledig teniet. Dat was bijvoorbeeld bij de Schipholbrand aan de hand.

ITBB is NCP gecertificeerd en een erkend Installatiebedrijf conform de “Regeling Brandmeldinstallaties”. Ook heeft ITBB  gediplomeerde projecteringsdeskundigen in vaste dienst waardoor wij een toegevoegde waarde leveren en adequaat kunnen inspelen op al uw vragen.
Sinds 2004 hebben Draeger Safety Nederland BV & ITBB Elektrotechniek voor het gebied Noord-Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is de eerste in een reeks van samenwerkingsverbanden die Draeger Safety Nederland BV met NCP gecertificeerde branddetectiebedrijven aangaat, waarbij gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen enerzijds gunstige prijzen voor het leveren, monteren of vervangen van branddetectiesystemen en anderzijds een goede kwaliteit, kennis van zaken en klantgerichtheid.

Volg de nieuwbouw ITBB Zwolle
Klik hier