Storingsdienst Storingsdienst

Design and Build

“Ontwikkelaars en aannemende partijen krijgen meer contract-verantwoordelijkheid dan ooit. Design, Build, Maintain and Operate is meer regel dan uitzondering biKantoor Gr Design and Buildj de grotere bouwprojecten. Deze trend zien we in alle sectoren. In de zorgsector bijvoorbeeld wordt onder invloed van de marktwerking en nieuwe eigendom verhoudingen steeds meer naar de exploitatiekosten op lange termijn gekeken. Voorheen ging het vooral om de initiële investering. In het verlengde hiervan moet de meest optimale en efficiëntie oplossing steeds vaker vooraf in kaart worden gebracht. Bij gunning worden er vervolgens prestatieafspraken gemaakt.”

Volg de nieuwbouw ITBB Zwolle
Klik hier