Telefoon Telefoon

Inspectie en quick scan

ALS OOK DE MENING VAN ANDEREN TELT

ITBB Legionella

Bij de realisatie van technische installaties hanteert ITBB zeer hoge kwaliteitseisen. Net zo garanderen we een optimale werking en een lange levensduur ervan. Als geen ander weten de technisch specialisten van ITBB Service & Onderhoud hoe ze preventief en correctief onderhoud moeten uitvoeren. Maar ook als het gaat om periodieke en verplichte inspecties en quick scans is ITBB dé gemachtigde en gecertificeerde partner die deze werkzaamheden uitvoert of coördineert.

Het uitgangspunt van ITBB is altijd dat technische installaties optimaal, bedrijfszeker en duurzaam moeten functioneren. Maar ook overheden en andere instanties stellen eisen aan technische installaties uit het oogpunt van milieu. ITBB is als gemachtigde en gecertificeerde partij dan dé aangewezen partner om de volgende periodieke en verplichte inspecties uit te voeren of te coördineren:

  • Keuring legionella – conform waterleidingbesluit en NEN 1006;
  • Keuring keerkleppen waterinstallaties – conform waterleidingbesluit;
  • Keuring SCIOS (stookinstallaties boven 100 KW) – conform Wet Milieubeheer 1/1/2008;
  • Keuring Stek: (koelinstallaties) – conform VROM-regeling lekdichtheid koelinstallaties (2006);
  • Keuring noodverlichting – conform bouwbesluit en NEN-EN 50172;
  • Keuring elektrotechnische installaties – conform Arbo, NEN 3140 en NEN-EN 10150;
  • Keuring lift – conform eisen bouwbesluit en Warenwet;

  Keuring brandmeldinstallaties – conform NEN.2654 en NEN.2535

Quick scans
Een quick scan of nulmeting geeft een duidelijk beeld over de algemene toestand van een technische installatie. De technisch specialisten van ITBB schetsen dan in grove lijnen een beeld van de functionaliteit, de kwaliteit en de mate van veroudering van een technische installatie en eventuele gebreken hieraan. Op basis van de resultaten van een quick scan kan de opdrachtgever opteren voor een uitgebreide conditiemeting en een realistische meerjarenonderhoudsplanning. Ook in die trajecten bewijst ITBB graag zijn belangrijke toegevoegde waarde.

Veelzijdig en klantgericht
ITBB is een veelzijdige, integrale technische dienstverlener met een prima reputatie. Dat uit zich in het ontwerpen, engineeren, realiseren, servicen en beheren van toekomstbestendige installatietechniek, daarbij optimaal inspelend op veranderende klant- en gebruikerswensen. Dat doet ITBB met vijf complementaire businessunits die zelfstandig of samen aan de meest uiteenlopende technische projecten werken voor de woningbouw, utiliteit, de zorgsector en industrie. ITBB beschikt over vestigingen in Heerenveen, Groningen en per medio 2020 ook in Zwolle.

Plan snel een eerste kennismaking
U wilt weten hoe ITBB úw technische installaties inspecteert en scant? Of hebt u interesse in andere diensten en producten van ITBB? Vul uw gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.