Telefoon Telefoon

Actuele stand van zaken ITBB en Corona beleid

09 april 2020

ITBB is een financieel gezond bedrijf en kan tegen een stootje. Op dit moment is niet te overzien wanneer de wereld en onze ITBB bedrijven weer normaal functioneren. De huidige situatie is dat ITBB 170 werknemers vast in dienst heeft. Daarnaast zijn er momenteel nog ruim 10 montage en kantoor medewerkers ingeleend. Positief is het om te vermelden dat er van de 180 medewerkers nog ca 160 medewerkers volop aan het werk zijn! De trend is dat het ziekteverzuim gedaald is t.o.v. enkele weken terug. Om de verspreiding van het virus te beteugelen is het belangrijk dat wij ons allemaal aan de RIVM voorschriften houden. Er is door de overheid gelukkig niet gekozen voor een verstrekkende maatregel als een algehele lock-down, waarbij ook ons hele bedrijf zou komen stil te liggen. Een maatregel die ons allemaal ernstiger zou raken, zowel zakelijk als privé, zowel financieel als emotioneel.

Maatregelen voor onze collega’s op de bouw
Minister Grapperhaus benoemde de bouwplaats expliciet als ‘werk dat doorgaat.’ ITBB gaat ook door, maar met één uitgangspunt: gezondheid en veiligheid op 1. We werken veilig of we werken niet. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand om hiernaar te handelen. Ook vragen we van iedereen om je creativiteit aan te boren en hiermee praktisch om te gaan. ITBB heeft bijvoorbeeld gelaatschermen besteld voor medewerkers op de bouwlocaties waar het noodzakelijk is om op korte afstand van elkaar te werken.

Maatregelen voor onze collega’s die thuiswerken
Voor een ieder betekent het thuiswerken een verstoring van de routine. Leidinggeven op afstand verloopt anders dan op een werklocatie. Het begint met het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen en meer eigen regie maar wel conform planning wanneer de werkzaamheden gereed moeten zijn;

1. Start elke dag met een kort gezamenlijk overleg. Er is altijd iets te bespreken. (Via GSM of TEAMS-office)
2. Faciliteer het virtuele contact en maak onderling afspraken over de frequentie en de juiste vorm. Zie hiervoor de bijgevoegde instructie van TEAMS.
3. De leidinggevenden dienen de voortgang van de opgedragen werkzaamheden te bewaken en af te stemmen met de collega’s. De leidinggevende projectleider stelt hiervoor een agenda en een taakstelling op om inzichtelijk te hebben wie wat doet en wanneer de werkzaamheden gereed moeten zijn.
4. Thuiswerken kan een aanslag zijn op het normale werkritme en het sociale leven. Behandel de dagen als gewone werkdagen, dus: Normale tijd opstaan, grenzen aangeven aan eventuele familieleden, tijdens pauzes even een frisse neus halen en zoveel mogelijk de werkdag volgen. Normale werktijden aanhouden.
5. Bel en mail ook over alledaagse en privézaken met elkaar, bijvoorbeeld in een aparte WhatsApp-/chatgroep. Het is belangrijk om ook aan de onderlinge relatie te blijven werken.

Mag ik met meerdere collega’s aan het werk?
Het is belangrijk fysiek contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem tevens de volgende aandachtspunten in acht:

A. Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
B. Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
C. Gebruik als punt B van toepassing is het bij ITBB beschikbare gelaatscherm. Op te vragen bij KAM verantwoordelijk Jan Vledder. Toestel nr. 126
D. Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
E. Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
F. Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus.
G. Werk zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locatie, zodat je niet telkens met anderen in contact komt.
H. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hier afspraken over met leveranciers en bouwpartners. Bijvoorbeeld leveringen buiten de bouwplaats laten plaatsvinden, telefonisch overleg voeren of aangepaste werktijden aanhouden.
I. Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag. Meld deze situaties daarna direct bij de leidinggevende en zoek naar een oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan: overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project te halen.
J. Beschermende handschoenen zijn over het algemeen niet nodig. Nadeel van handschoenen is dat men (vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte is) alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht gaat aanraken. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer men spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Raak tijdens dit werk het gezicht niet aan. Veel handen wassen blijft noodzakelijk. Laat voldoende afstand tussen mensen (1,5 meter). Alleen groepjes van max. 3 personen bij elkaar.
K. Annuleer (bouw- en werk) vergaderingen (op locatie)
L. Verdeel medewerkers over de ruimtes in de keten
M. Maak roosters wie welke ruimtes wanneer gebruikt
N. Schaften in groepen van max. 3 mensen met 1,5 meter afstand, op de werkplek of in auto/bus
O. Bij milde klachten (keelpijn, hoesten, verkouden, koorts): neem contact op met de uitvoerder

Woon- werk
De 1,5 meter afstand geldt ook bij het reizen van en naar het werk. Je reist alleen, tenzij het niet anders kan. Bespreek dit dan met je leidinggevende en/of je reisgenoot. In het geval het niet anders kan reis dan in vaste teams in één auto en ook dan met niet meer dan drie personen.

Als er toch samen gereisd moet worden, hanteer dan de volgende aanwijzingen:
P. Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houdt bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
Q. Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel, bijvoorbeeld door bij mooi weer het raam te openen of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
R. Neem telkens op dezelfde plek plaats.
S. Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.
T. Het is niet nodig persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

De situatie verandert regelmatig. Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen en de landelijke richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Zie voor meer informatie

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

En zoals Mark Rutte het zei; Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.

Met vriendelijke groet,

ITBB
J.J. Boorsma