Telefoon Telefoon

Roadshow ‘Langer zelfstandig thuis’ van start

24 december 2015

Cliënten, patiënten, maar eigenlijk elke volwassen inwoner van Friesland, heeft of krijgt te maken met het thema ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’. De meeste aandacht rondom dit thema richt zich momenteel op de ouderen van nu. De 75+ groep. Zij hebben het meest te maken met langer zelfstandig blijven wonen. En tegelijkertijd zijn of worden zij met fysieke en/of geestelijk problemen geconfronteerd. De ene meer dan de ander. Met de roadshow richt De Friesland Zorgverzekeraar zich niet enkel en alleen op de ouderen (al is dit een hele grote doelgroep), maar ook op andere personen die thuis met aanpassingen geconfronteerd worden.

Doel van de roadshow
Techniek kan bewoners langer thuis laten wonen. Op een pragmatische manier. Veel techniek is namelijk laagdrempelig en nu al te verkrijgen. De roadshow van Stichting De Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar heeft als doel professionals en misschien in de toekomst ook andere doelgroepen bekend maken met de mogelijkheden tot nu toe. Er zijn inmiddels diverse eenvoudige hulpmiddelen en domotica-oplossingen om de cliënt thuis te ondersteunen. En er komen bijna iedere dag nieuwe oplossingen bij. Om bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen, eenvoudiger te kunnen communiceren of praktische ‘geheugensteuntjes’ om het dagelijks functioneren te vergemakkelijken.

De rol van ITBB
ITBB heeft hiervoor in combinatie met Bouwgroep Dijkstra Draisma een demo-zorg-unit ontwikkeld. De rol van ITBB in dit traject was het ontwikkelen van een domotica platform. Met dit platform laten we de technische mogelijkheden zien van wat er op dit moment allemaal mogelijk is om mensen met bijvoorbeeld dementie of alzheimer langer thuis te kunnen laten wonen.

Hierbij zijn 2 items belangrijk; comfort/gemak en zorg. Met comfort kunt u bijvoorbeeld denken aan: met de I-pad de gordijnen dichtdoen, het licht aan/uit doen,  een deur ontgrendelen, intercom functie etc. Met zorg bedoelen we bijvoorbeeld leefstijlmonitoring.  Dit betekent dat een persoon door middel van slimme sensoren de gehele dag en nacht wordt ‘gevolgd’. Zodra er afwijkingen worden geconstateerd, wordt er een signaal naar derden verstuurd. Afwijkingen treden op als iemand bijvoorbeeld niet van bed komt, te lang in de badkamer is, het keukenkastje niet open en dicht is geweest om eten te pakken of als iemand zijn of haar medicijnen niet heeft genomen.

Samen in gesprek over domotica
De Friesland Zorgverzekeraar organiseert de roadshow vanaf 26 oktober t/m 16 december 2015 waarbij de demo unit op een 30-tal lokaties wordt neergezet. Tijdens de roadshow gaan zij met elkaar en bezoekers in gesprek over domotica oplossingen in en rond het huis.

Hierbij ligt de nadruk op drie aandachtgebieden:
* Bewegen en mobiliteit
* Zien en horen
* Dementie/vergeetachtigheid

Dit zijn de drie belangrijkste aandachtgebieden die een rol spelen en primair van belang zijn in de domotica en zorg van dit moment. Binnen deze drie aandachtgebieden vallen ook meerdere groepen eindgebruikers, dus niet alleen de ‘ouderen’, maar ook bijv. revaliderende en visueel beperkten.

Voor wie is de tour?

Iedere dag gaat De Friesland in gesprek met care-professionals. Dus mensen als een;
–          Verpleegkundige;
–          Ergo- of fysiotherapeut;
–          Wijkverpleegkundige;
–          Huisart en/of praktijkondersteuner;
–          Verzorgend- en/of verplegend personeel;
–          Wijkteams;
–          WMO consulent.

Meer informatie over de roadshow en inschrijven kan via deze pagina:www.defriesland.nl/zorgaanbieders/actueel/roadshow-langer-zelfstandig-thuis.aspx

De roadshow “langer zelfstandig thuis” wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Friesland en is in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Stichting GEEF, Generatiehuis, mijnhuisopmaat.nl en 
De Friesland Zorgverzekeraar ontwikkeld.