Telefoon Telefoon

Detachering Ingenieurs Provincie Fryslân

24 november 2016

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau heeft reeds diverse malen opdracht logo-provinciehuis
ontvangen van Provincie Fryslân voor advies- en engineeringswerk.
Onze engineers zijn momenteel bezig met het Meerjaren Programma Kunstwerken.

Project : Detachering van ingenieurs te Leeuwarden
Opdrachtgever : Provincie Fryslân
Opdrachtomschrijving : Berekenen en herberekenen van beweegbare bruggen en andere civiele kunstwerken
Uitvoering : 2013 – 2016

De werkzaamheden van onze adviseurs, constructeurs en hoofdconstructeurs kunnen zo breed zijn als:

InspectiewerkHerberekeningen, restlevensduur bepaling volgens NEN 8700/8701RIE, RisicoanalysesSchetsontwerp, SOVoorlopig ontwerp, VODefinitief ontwerp, DOUitvoeringsontwerp, UOCE-markeringen

In de afgelopen tijd zijn wij specifiek betrokken geweest bij verschillende renovatietrajecten van verschillende kunstwerken:
Tjerk Hiddessluizen, Harlingen
Brug Dronrijp, Dronrijp
Van Panhuysbrug, Tjerkwerd
Stationsbrug, Franeker
Warrebrug, Tijnje
Nije Sansleatbrege, Terherne

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau is onderdeel van de ITBB Group en is gespecialiseerd in het engineeren van dynamisch belaste kunstwerken zoals ophaalbruggen, basculebruggen, sluizen. Daarnaast zijn onze engineers ervaren met het ontwikkelen van zeer specifieke productie machines en handlingsprocessen.

itbb-provincie-fryslan