Telefoon Telefoon

Energie Kenniscentrum Leeuwarden winnaar Vredeman de Vriesprijs 2020

12 oktober 2020

Vrijdagmiddag 9 oktober jl. vond de bijzondere prijsuitreiking plaats van de Vredeman de Vriesprijs 2020. Bijzonder omdat een fysieke uitreiking van de prijs niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen, maar ook omdat er twee hoofdprijswinnaars waren. Naast het Energie Kenniscentrum Leeuwarden ontving namelijk ook de restauratie en nieuwbouwwoning in Oudemirdum een hoofdprijs.

Met de Vredeman de Vriesprijs wil de provincie Fryslân opdrachtgevers en architecten stimuleren om bijzondere architectonische bouwwerken in Friesland te realiseren. Dit jaar waren er vier genomineerden. Naast de hoofdprijswinnaars waren dat de RUG/Campus Fryslân in de beurs van Leeuwarden en de herinrichting van het stationsgebied Leeuwarden. De keuze om twee hoofdprijzen uit te reiken had niets te maken met tweespalt in de jury. ‘Integendeel’, stelde Annet Ritsema, voorzitter van de adviescommissie. ‘Wij vonden dat ze allebei een prijs verdienen.’

ITBB technisch partner
ITBB was als technisch partner verbonden aan twee van de vier nominaties, te weten de RUG Campus Fryslân in Leeuwarden en één van de twee hoofdprijswinnaars, het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Jelle Boorsma, algemeen directeur van de ITBB Group: ‘Als eerste gaan mijn felicitaties uit naar Koninklijke Oosterhof Holman, Ekwadraat en Achterbosch Architecten. Ik ben er trots op dat wij voor het winnende Energie Kenniscentrum Leeuwarden innovatieve en toekomstbestendige state of the art installatietechnieken en -systemen mochten realiseren. Net zo feliciteer ik Jan en Francisca Benthem en J.O.N.G. architecten met hun hoofdprijs. Uiteraard had ik ook de RUG/Campus Fryslân de hoofdprijs graag gegund, maar het is uiteindelijk de jury die beslist.’