Telefoon Telefoon

Hoogste punt circulaire bediencentrale It Swettehûs bereikt

21 mei 2021

De top van It Swettehûs aan de westkant van Leeuwarden is bereikt. Op het dak van de nieuwe bediencentrale hesen bouwvakkers en brugwachters vanmiddag de vlag. Op de balustrade daaronder zong Piter Wilkens toepasselijk zijn Brêgewipper shanty. Eind dit jaar kunnen de brugbedieners er hun werk gaan doen. Dan staat er een nieuw gebouw voor 40% gemaakt van hergebruikte materialen en vol duurzame innovaties.

“Fantastisch dat onze hoge circulaire ambities nu echt zichtbaar worden”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Zo hebben meer dan 100 Basralocus meerpalen uit provinciale vaarwegen inmiddels een tweede leven gekregen in het gebouw. “De verweerde, nautische palen passen perfect bij de robuuste uitstraling en de functie die het gebouw krijgt”, zegt Fokkens – Kelder.

Aquathermie
Later dit jaar komt naast het gebouw een haven met los- en aanlegkade voor werkschepen. De kade wordt gemaakt van gebruikte damwanden uit het Van Harinxmakanaal. Op de damwanden komen leidingen die thermische energie uit de bodem en het oppervlaktewater gaan halen voor verwarming en koeling van het gebouw. Deze vorm van aquathermie door energiedamwanden is een primeur voor Fryslân.

“Wij zijn trots dat we de ambities van de provincie waar mogen maken. Een dergelijk project past bij ons bedrijf en onze filosofie. Door de intensieve samenwerking en kennisdeling met de provinsje Fryslân bewijzen we in de praktijk dat we uitstekend in staat zijn om prachtige circulaire gebouwen te realiseren”, zegt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Op dit moment bedienen de brugwachters 17 bruggen vanuit de tijdelijke bediencentrale naast de bouwlocatie. In de toekomst zijn dat er in het nieuwe gebouw bijna 40. Het aantal brugwachters zal tegen die tijd 20 zijn. Daarnaast doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. De bouw is in november vorig jaar van start gegaan. In het najaar verhuist de bediencentrale naar het nieuwe gebouw.