Telefoon Telefoon

Hoogste punt De Werf te Joure

30 mei 2017

Vandaag heeft de nieuwbouw van De Werf te Joure het hoogste punt bereikt. Het complex bestaat uit een anderhalvelijnscentrum met medische voorzieningen, twee verpleeghuiswoningen met elk acht appartementen, 17 appartementen waar wonen en zorg gescheiden zijn met een parkeergarage en een wijkcentrum. Het anderhalvelijnscentrum bestaat uit specialisten van ziekenhuis Tjongerschans, Maatschap Jouster Huisartsen, Benu Apotheek, Fysio-Actief, Praktijk Oefentherapie Cesar, DiΓ«tistenpraktijk Hester Visser en Hof en Hiem Thuiszorg.

Na selectie is ITBB in het bouwteam opgenomen; ITBB Elektrotechniek & ITBB Klimaattechniek ontwikkelen in bouwteam van oriΓ«ntatie, inventarisatie, schets ontwerp (SO) het definitief ontwerp (DO) binnen alle financiΓ«le kaders en ramingen. Na het vaststellen van de scope (levering omvang) heeft ITBB de detail engineering gestart en zijn alle contract tekeningen gemaakt. Momenteel zijn de montage teams van ITBB bezig met de realisatie. Na de bedrijfsvaardige oplevering zal ITBB het beheer van alle gebouwgebonden technische installaties behartigen.