Telefoon Telefoon

ITBB Ingenieurs- en adviesbureau ontvangt opdracht van de Gemeente Heerenveen voor advieswerkzaamheden De Doelhofbrug

13 februari 2018

De Doelhofbrug gelegen in Aldeboarn is een handbediende draaibrug uit 1978 met een overspanning van 6 meter. Door gemeente Heerenveen is gevraagd de toelaatbare verkeersbelasting te berekenen op basis van de huidige staat van de brug. Ten aanzien van de gebruiksveiligheid voert ITBB ook een risico inventarisatie uit.

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau is onderdeel van ITBB Group. ITBBΒ is de specialist in het leveren van aanbiedingsontwerpen, voorlopige ontwerpen, definitieve ontwerpen en uitvoeringsontwerpen (VO/DO/UO + CE) in stalen bruggen en kunstwerken.