Telefoon Telefoon

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau voert toetsing uit op de aandrijfcomponenten van vier bruggen te Leiden

27 februari 2019

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau voert in opdracht van Slangen Staal Gouda toetsing uit op de aandrijfcomponenten van vier bruggen te Leiden.

De Gemeente Leiden heeft in het kader van haar beheers-, onderhouds- en bedieningsfilosofie en haar eisen aan beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid, opdracht verstrekt voor de renovatie van vier op afstand bedienbare bruggen te Leiden.

Het doel van de renovatie is onder andere dat de elektrotechnische, hydraulische en mechanische installaties de komende 25 jaar weer zonder groot onderhoud naar behoren functioneren en dat de vier objecten kunnen aansluiten op de aanwezige infrastructuur voor centrale object bediening (COB).

Ten behoeve van de renovatie moet voor alle vier bruggen onder andere getoetst worden in hoeverre de aandrijvingen nog voldoen aan het Technisch Programma van Eisen (TPvE). Hiervoor is met name de VOBB (NEN 6786:2001) van toepassing.

Slangen Staal heeft het werktuigbouwkundige deel van de renovatie aangeboden aan de hoofdaannemer van dit contract en heeft aan ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau opdracht verstrekt om aan de hand van een quickscan deze toetsing uit te voeren.

Een belangrijk aspect in deze quickscan en het daarbij behorende advies is de staat van onderhoud en de in het verleden uitgevoerde reparaties, maar ook de gebruiksintensiteit van de aandrijvingen.

 

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau is onderdeel van ITBB Group en is gespecialiseerd in engineering van dynamisch belaste bruggen en sluizen. Wij leveren inspecties, advisering, berekeningen, tekeningen en onafhankelijk controlewerk om constructieve veiligheid, functionaliteit, maakbaarheid en de instandhouding van civiele kunstwerken te borgen.