Telefoon Telefoon

ITBB levert projectondersteuning voor onderhoud beweegbare bruggen te Leeuwarden

20 november 2017

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau verzorgt in opdracht van de gemeente Leeuwarden het voorbereiden en aanbesteden van het onderhoud aan beweegbare bruggen. ITBB evalueert de instandhoudings- en veiligheidsinspecties, wij schrijven de bestekken en begeleiden de uitvoering.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is rekening te houden met de diverse onderhoudswerkzaamheden en de geplande activiteiten voor Culturele Hoofdstad 2018.

 

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau is onderdeel van ITBB Group. ITBB heeft ervaring met het maken van aanbiedingsontwerpen, VO -DO en UO engineering.
Wij leveren engineering voor diverse bruggenbouwers en adviseren gemeenten en provincies.