Telefoon Telefoon

Smeding Groente en Fruit kiest voor verduurzaming

24 juni 2016

Smeding Groenten en Fruit kiest voor zonne-energie voor de verdere verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Eind juni wordt gestart met de installatie van 1.868 Zonenergie Smeding Eniezonnepanelen op het platte dak van de hoofdvestiging in Sint Annaparochie. Jaarlijks wekt deze zonne-energie installatie zo’n 450.000 kWh op. De zonne-energie installatie wordt geleverd en geïnstalleerd door Zonenergie 3.0, een samenwerkingsverband van installatieconcern ITBB en zonne-energieleverancier Soly.

De keuze voor een zonne-energie installatie komt niet geheel onverwacht. “De afgelopen jaren hebben we als Smeding veel geïnvesteerd in de verdere verduurzaming van onze producten, processen, inzet van mensen en middelen. We zijn door de Barometer Duurzame Groenten & Fruit gecertificeerd op het gouden niveau en hiermee zijn we de eerste groothandel in groenten en fruit met dit certificaat. We zijn continu bezig met de verduurzaming van ons bedrijf en met deze zonne-energie installatie wekken we zo’n 25% van ons totale elektriciteitsverbruik op. In 2017 gaan we de overige 75% van ons verbruik duurzaam inkopen door te kiezen voor windenergie uit eigen land’’, licht Paul Kingma, directeur Inkoop van Smeding, toe.
Na het besluit om zelf zonne-energie op te wekken is er door Smeding Groenten en Fruit een tender uitgezet onder een groep van geselecteerde leveranciers. Uiteindelijk is er gekozen voor de aanbieding van Zonenergie 3.0 uit Heerenveen, omdat deze het beste invulling wist te geven aan de wensen rondom kwaliteit, garanties, ervaring, prijs en de beschikbare kennis.

De levering en installatie van deze zonne-energie installatie wordt uitgevoerd door Zonenergie 3.0 te Heerenveen. Dit is een joint-venture van installatieconcern ITBB Group B.V. te Heerenveen en zonne-energie leverancier Soly te Groningen. Beide partijen werken sinds begin dit jaar strategisch samen in de zakelijke markt en hebben de ambitie om dit jaar 50.000 zonnepanelen te leveren en te installeren in Nederland.