Telefoon Telefoon

Technische oplevering IKC te Oosterwolde

26 februari 2016

In de gemeente Oostellingwerf is in Oosterwolde – Noord een Integraal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd. Door gedeeltelijke sloop, uitbreiding en groot onderhoud is het bestaande gebouw van OBS Oostenburg geschikt gemaakt voor het huisvesten van het IKC.
Er bestaat een onderwijscentrum waarbij het persoonlijk contact tussen medewerkers, kinderen en ouders centraal staat en verder gaat dan alleen de zorg voor goed onderwijs. De kernpartners in het nieuwe gebouw zijn de gefuseerde basisschool van OBS Oostenburg en OBS Tussen de Singels; peuterspeelzaal Scala – Welzijn en Voor Dag en Dou kinderopvang.
ITBB IKC Oosterwolde
Het IKC wordt gekenmerkt door veel kleur! Mooi is te zien op welke wijze de ‘oude’ gangen nu onderdeel zijn geworden van de ‘oude’, gerenoveerde lokalen.

ITBB heeft op vrijdag 29 januari jl. de gebouwgebonden installaties naar tevredenheid opgeleverd aan de opdrachtgever De gemeente Ooststellingwerf in bijzijn van Stichting Comperio, bouwkundig nevenaannemer De Jong Oosterwolde, bouwmanagement bureau ABC NOVA en technisch adviseur Sijperda Hardy.