Telefoon Telefoon
Duurzaamheid concreet maken

Greencalc en Breeam

Duurzaamheidstoolswereldbol
Er wordt zorgvuldig onderzocht welk ontwerp, bouwsysteem en welke materialen en installatietechnieken het beste aan de eisen tegemoetkomen en op de lange duur het voordeligst uitpakken. Bij deze zoektocht wordt niet alleen gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van alle betrokken bouwpartners, maar ook van zogenaamde ‘duurzaamheidstools’ als Greencalc en Breeam. Hiermee worden de duurzaamheidscomponent en energieprestatie vooraf bepaald. ITBB werkt nu enkele jaren met Greencalc en we zijn zeer positief over de nauwkeurigheid en resultaten van dit instrument. We maken partijen bewust van de invloed van de keuzes in de ontwerpfase door de maatregelen, samenstelling, rendementen en investeringen helder inzichtelijk en tastbaar voor opdrachtgevers te maken. Dat is pure kwaliteitswinst en leidt tot het maken van weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde keuzes.

Duurzaam investeren
Duurzaam bouwen vraagt om investeringen. Investeringen die zichzelf  terugverdienen door de lage vaste lasten van een duurzaam pand. Desondanks blijkt het vaak lastig duurzame investeringen vooraf gefinancierd te krijgen. Daarnaast verschilt de vraagprijs van een duurzaam pand nauwelijks van niet-duurzaam gebouw. Met Greencalc, en veel meer nog met Breeam, maak je duurzame maatregelen vooraf zichtbaar en kun je het ontwerp sturen naar een milieuvriendelijk gebouw. Onderzoek toont bovendien aan dat mensen die in een duurzaam gebouwd pand werken, minder ziek zijn en ook (veel) productiever. De exploitatie van zo’n gebouw levert dus meer omzet op en leidt bovendien toteen hogere marktwaarde. Duurzame panden zijn dan ook  interessant voor beleggers, maar die willen wel graag consensus over de term ‘duurzaam’. Tools als Greencalc en Breeam vullen dat concreet in.

BREAAM
BREEAM is een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Het wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. BREEAM is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter wereld. De BREEAM- methode kan gebruikt worden voor zowel het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen. Door deze analyses ontstaat bewustwording waardoor exploitatievoordelen optreden. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging over negen categorieën (management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling) met als resultaat een kwalitatieve eindscore waaraan een waardering is gekoppeld. BREEAM is hét instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. BREEAM let op materiaalgebruik en energiegebruik én op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving.