Telefoon Telefoon
Ontzorgen

Meerjaren onderhoudsplan

Meerjarige onderhoudsplanning van ITBB
Onderhoud en service van installaties binnen de zorg en woningbouw vragen om een specialist die weet wat de eisen zijn. Bij ITBB zijn wij in staat om naast de technische- en innovatieve aspecten, ook over onderhoudsplanningen en uitvoeringscoördinatie mee te denken. Dit betekent een deskundig advies bij de exploitatie van installaties voor het bereiken van een duurzame energievoorziening. Met onze onderhoudsconcepten houden we rekening met het beheer van een gebouw door deze voor te bereiden en te optimaliseren voor de toekomst. Ook het verlenen van service is een belangrijk onderdeel van deze dienstverlening. Hiermee ontzorgen we bedrijven, organisaties, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bij onverwachte problemen of calamiteiten.

Maximaal rendement uit energie halenshutterstock_72019552
Vanuit een eerlijk en gedegen advies, werken wij aan diverse doelstellingen zoals het beperken van de energievraag. Met de exploitatie van onze installaties streven we er naar om een zo hoog mogelijk rendement uit energie te halen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze onderhoudsconcepten. Onder de term ‘Trias Energetica’ proberen we de energievraag te beperken en maken we gebruik van duurzame energiebronnen zoals bodemwarmte, zonne-energie en wind. Daarnaast proberen we zo effectief mogelijk om te gaan met eindige energiebronnen. Bij de advisering van onze onderhoudsconcepten denken we bij ITBB zeer gericht met u mee.

shutterstock_117977548_320x234Lange termijnvisie
De gebouwen van vandaag zijn de woningen van morgen. Bij het meerjarige onderhoud moet rekening gehouden worden met de kwaliteit van wonen, werken en leven om het de bewoners en gebruikers zo aangenaam mogelijk te maken. Daardoor blijft een gebouw ook in de toekomst bruikbaar wanneer deze een andere functie krijgt. Onze onderhoudsconcepten zijn het antwoord op comfort, gemak, levensbestendigheid en duurzaamheid van een gebouw. Onze meerwaarde zit in het vermogen om beheer en onderhoud vanuit een lange termijnvisie te benaderen. Een garantie voor de continuïteit van uw installaties.

24/7 voor u beschikbaar
De service van onze onderhoudsconcepten is er op gericht om eigenaren te ontzorgen. Wij doen dit periodiek, maar zijn er ook direct voor u in het geval van een calamiteit. Wanneer u bijvoorbeeld met brandschade, waterschade of vandalisme te maken heeft. De specialisten van ITBB zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar om de schade te verhelpen. Wij bekijken projecten vanuit de lucht. Overzichtelijk en allesomvattend, van advies tot beheer en service. Met onze onderhoudsconcepten weet u waar u aan toe bent en dat is wel zo prettig.

“Onze meerwaarde zit in het vermogen om beheer en onderhoud vanuit een lange termijnvisie te benaderen. Een garantie voor de continuïteit van uw installaties”